Gatavs dārzs mājas būvniecības laikā


Kā gan mums jau gribētos pastaigāties pa skaistu mauriņu un košu dārzu laikā, kad vēl notiek mājas būvniecība! Parasti saimnieki neapjauš patiesos būvniecības (gan ēkas, gan dārza) mērogus un nepieciešamo telpu, iedomājoties, ka dārzu var sāk ierīkot divus metrus un tālāk no mājas fasādes neatkarīgi no būvniecības stadijas. Bet patiesība ir skarba – kamēr ēkas apdares darbi nav pilnībā pabeigti, dārza būvniecība ir stipri ierobežota vai pat neiespējama. Gar māju būs izvietoti būvmateriāli, ap fasādi uzstādītas sastatnes, bieži tiek pievesti jauni būvmateriāli – regulāri izbraukājot segumu. Savukārt dārzu ierīkotājiem nepieciešama visa teritorija – no ēkas fasādes līdz žogam. Nav pieļaujama intensīva zāliena izmantošana vismaz pāris mēnešus, kamēr tas ieaugas (tas nozīmē, ka visiem būvmateriāliem ir jābūt jau pievestiem). Tāpat nav pieļaujama smagās tehnikas kustība pa mazajiem gājēju celiņiem gar māju, kas var notikt, būvniecības procesā pievedot materiālus. Lietus apmales gar māju nevar uzstādīt, kamēr nav noņemtas sastatnes. Un nevar ierīkot tikai daļu dārza, ja vēlāk, ierīkojot pārējo, būs gribot negribot jāsabojā iepriekš izdarītais.